Węgrów w rankingu „Najbogatsze samorządy w 2021 roku”

Węgrów zajął 30 miejscu w Polsce i 6 miejsce w województwie mazowieckim wśród 267 w kategorii miasta powiatowe w rankingu pn. „Najbogatsze samorządy w 2021 roku” czasopisma „Wspólnota”.

Poziom zamożności wyliczany był na podstawie dochodów własnych, które wpływają w ciągu roku do budżetów czyli m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje miały chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej i otrzymano wyniki rankingu (kwota zamożności per capita w 2021 roku dla Węgrowa jest na poziomie 4424,97 PLN).

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: od 10-12-2022 do 11-12-2022

Termin wydarzenia: 22-11-2022

Termin wydarzenia: 20-11-2022

© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.