Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa ,,Bliźniacze klasztory – Węgrów i Rawa Ruska”.

17 października 2022 r. o Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa ,,Bliźniacze klasztory – Węgrów i Rawa Ruska”. Gości przywitał Dr Marek Sobisz Dyrektor Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.

W programie zaplanowano prezentację referatów na temat historii i rewitalizacji zabytkowych zespołów poreformackich w Węgrowie i Rawie Ruskiej oraz dotychczasowej działalności Centrum Dialogu Kultur Węgrowie. Prelegentami byli: Roman Postek – „Centrum Dialogu Kultur w Węgrowskim klasztorze”, dr Ewa Dmowska Dyrektor I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – „Młodzież LO dla Ukrainy”, Eliza Dzwonkiewicz Konsul Generalny RP we Lwowie – „Polska pomoc humanitarna na Ukrainie”, ks. Wiesław Dorosz Dyrektor CaritasSpes Archidiecezji Lwowskiej – „Rodzinny Dom Dziecka w klasztorze w Rawie Ruskiej”.

Konferencję wzbogacił koncert w wykonaniu młodej, utalentowanej wokalistki Bożeny Worono – pochodzącej z Lidy na Białorusi, która zaśpiewa pieśni patriotyczno-refleksyjne.

Na zakończenie Ekscelencja ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski z wyrazami wdzięczności wręczył Senator RP Marii Koc z okazji Dni Papieskich (W niedzielę 16 października 2022 r. przypadał w Polsce XXII Dzień Papieski, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Blask Prawdy (Veritatis Splendor)” pamiątkowy medal z podróży Jana Pawła II. Następnie zgromadzonych pobłogosławił oraz wszyscy uczestnicy spotkania zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Na konferencji obecni byli Ekscelencja ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, Biskup Diecezji Drohiczyńskiej ks. dr Piotr Sawczuk, ks. kan. dr Romuald Kosk Proboszcz Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie, Parlamentarzyści Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, Dyrektor Instytutu POLONIKA Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Dorota Janiszewska-Jakubiak, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Węgrowski Marek Renik, Kierownik projektu Współpraca Transgraniczna „Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020” Andrzej Słodki, Wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie Andrzej Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Sławomir Kowalski, Koordynator projektu Marek Soszyński, Księgowość projektu Piotr Grabek, Inspektor nadzoru budowlanego Franciszek Talacha, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie Hanna Kasperowicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie Anna Wieczorek.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: od 10-12-2022 do 11-12-2022

Termin wydarzenia: 22-11-2022

Termin wydarzenia: 20-11-2022

© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.