Kontrole kompostowników  w lipcu

Informujemy, że w lipcu na terenie miasta Węgrowa ruszają kontrole przydomowych kompostowników. Kontrole będą dotyczyły nieruchomości, na których zadeklarowano kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna. Kontrole przeprowadzać będą funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z upoważnionymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Węgrowie. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości, traci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.


Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: od 10-12-2022 do 11-12-2022

Termin wydarzenia: 22-11-2022

Termin wydarzenia: 20-11-2022

© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.