Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znów otwarty

Od 1 lipca 2021 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wznawia swoje działanie zawieszone z powodu pandemii.

Skorzystanie z porady jest możliwe po umówieniu wizyty telefonicznie:

(25) 740-92-15 poniedziałek-piątek w godz. 8.30-14.00

lub mailowo:

npp@powiatwegrowski.pl

 

Wizytę można także umówić bezpośrednio na stronie: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/węgrowski

 

Adresy:

  • ul. Piłsudskiego 23, Węgrów
  • ul. Małkowskiego 20, Korytnica
  • Al. Pokoju 75, Łochów
  • ul. Kościuszki 74, Sadowne
  • ul. Kosowska 5, Stoczek.

Kto może skorzystać ?
Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

 

Na czym polega usługa ?
Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące ci prawa i spoczywające na tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego. Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon, komunikator internetowy.

 

 

Podczas wizyt obowiązuje reżim sanitarny:

  • odstęp między osobami 1,5m
  • zakrywanie nosa i ust maseczką
  • dezynfekcja rąk lub posiadanie rękawiczek.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia
Termin wydarzenia: 24-09-2022

Termin wydarzenia: 18-09-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.