Raport o stanie Powiatu Węgrowskiego za rok 2021, zgłoszenie do debaty

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 528 ze zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego przedłożył Radzie Powiatu „Raport o stanie Powiatu Węgrowskiego za rok 2021” .

Debata nad Raportem o stanie powiatu węgrowskiego odbędzie się na LIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 23 czerwca 2022r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos radni i mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: od 10-12-2022 do 11-12-2022

Termin wydarzenia: 22-11-2022

Termin wydarzenia: 20-11-2022

© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.