Rekrutacja do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

Od 1 czerwca 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie zostały wznowione zajęcia w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego i kompleksowego wsparcia dla dzieci i ich rodzin w rządowym programie „Za Życiem”.

Do zadań WOKRO należy organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka a w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością wsparcie terapeutyczne specjalistów, np. fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów.

Program „Za Życiem” jest skierowany do dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10. Zajęciami zostaną objęte dzieci i ich rodziny zamieszkałe na terenie powiatu węgrowskiego.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się od dnia 23 maja 2022 r.

Wniosek o organizację zajęć specjalistycznych dostępny jest w sekretariacie SOSW w Węgrowie oraz na stronie internetowej https://sosw.wegrow.pl/ w zakładce OKRO.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 10-07-2022


Termin wydarzenia: 09-07-2022

Termin wydarzenia: 02-07-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.