Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3 stycznia 2022 r. rozpoczyna swoje działanie nowy PSZOK "SORCIK" przy ulicy Prostej 5.

Od 1 stycznia mieszkańcy zapłacą 30 zł / osobę / miesiąc za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

Utrzymane zostaną ulgi:

• dla członków rodzin korzystających ze wsparcia finansowego Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie w wysokości 3 zł / osobę / miesiąc,

• dla posiadaczy kompostowników w wysokości 2 zł / osobę / miesiąc.

Zmianie ulegnie:

• wysokość ulgi dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która wyniesie 2 zł / osobę / miesiąc.

Ważne, mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć tylko w przypadku gdy nastąpią zmiany podstawy do naliczania opłaty, tj: liczba osób zamieszkałych na nieruchomości oraz w przypadku uzyskania prawa w 2022 do w/w ulg..

Od 1 stycznia swoje działanie rozpoczyna nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „SORCIK” w Węgrowie przy ulicy Prostej 5.

 

Ponadto informujemy, że dotychczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Ruszczyźnie w Węgrowie (przy dawnym wysypisku odpadów) przestaje funkcjonować od 1 stycznia 2022 r.

 

Do PSZOKU mieszkańcy Węgrowa będą mogli bezpłatnie przywieźć posegregowane odpady komunalne.

Warunkiem pozostawienia odpadów w PSZOKU jest ich dokładne posegregowanie (plastik, papier, szkło, metal, itp.) oraz okazanie dowodu tożsamości lub kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Węgrowa.

Na terenie "Sorcika" zostanie uruchomiony punkt wymiany rzeczy używanych, w którym mieszkańcy mogą za darmo zostawić sprawne i niepotrzebne przedmioty. Natomiast ten, kto będzie potrzebował takiego sprzętu na przykład pralki, lodówki czy telewizora, będzie mógł go stamtąd zabrać.

W dniu otwarcia PSZOK będzie czynny od godziny 9.00 do godziny 17.00.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania PSZOKU można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, przy ul. Wyszyńskiego 1 pok. nr 1. telefonicznie: 25 308 11 89 wew. 201 lub przez e-mail: odpady@wegrow.com.pl

 

Źródło: UM Węgrów

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 21-08-2022

Termin wydarzenia: 20-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.