20- lecie UKS „Świetlicy Społecznej” w Węgrowie

17 października Uczniowski Klub Sportowy "Świetlica Społeczna" w Węgrowie świętował swoje 20-lecie. Z tej okazji w dniu 22.10.2021r. spotkali się pracownicy, podopieczni Świetlicy obecni oraz Ci, którzy uczęszczali do Świetlicy w ubiegłych latach oraz zaproszeni goście: Burmistrz Węgrowa Pan Paweł Marchela, Dyrektor Przedsiębiorstwa PWiK Węgrów Pan Jacek Stosio, Manager ds. Finansów i Kontrolingu w Firmie ADDIT Pan Marcin Dominik, Pan Michał Piotrowski Dyrektor Biura Senator Marii Koc, Pan Adrian Majewski Kierownik Biura Promocji w imieniu Starosty Powiatu Węgrowskiego Ewy Besztak.

Pani Wanda Kosińska - współzałożycielka i wieloletni Prezes świetlicy powitała wszystkich zgromadzonych, przybliżyła historię placówki i trudne początki jej działalności. Opowiedziała o misji świetlicy, codziennych wyzwaniach, zajęciach dla dzieci oraz organizowanych wycieczkach.

Świetlica wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych, współpracuje ze szkołami, Centrum Pomocy Społecznej, Miejską Komisją ds. Profilaktyki, Resocjalizacji oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z wieloma instytucjami zajmującymi się wspieraniem dzieci, młodzieży i rodziny. W ramach działalności świetlicy organizowana jest pomoc socjalna i dożywianie.

Po uroczystym powitaniu odbyła się część artystyczna w wykonaniu podopiecznych Świetlicy.

Dzieci wręczyły zaproszonym gościom kwiatowe laurki, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność za okazywaną od wielu lat pomoc.

Zaproszeni goście wyrazili uznanie i pogratulowali wszystkim pracownikom, a w sposób szczególny Pani Prezes Jolancie Supleńskiej oraz pełniącej obecnie funkcję Wiceprezesa Pani Wandzie Kosińskiej.

Burmistrz Pan Paweł Marchela wspólnie z Przewodnicząca MKRPA Panią Grażyną Perkowską przekazali dla Świetlicy nowy komputer życząc wielu następnych dekad działalności.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia

Termin wydarzenia: 03-05-2022

Termin wydarzenia: 02-05-2022


Termin wydarzenia: od 22-04-2022 do 24-04-2022

Termin wydarzenia: od 23-04-2022 do 24-04-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.