O pomocy uchodźcom z Markiem Soszyńskim Wiceprezesem Stowarzyszenia AVSI Polska

8 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Stowarzyszenia AVSI Polska z samorządami powiatu węgrowskiego w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Samorząd Powiatu Węgrowskiego już od paru miesięcy współpracuje ze Stowarzyszeniem AVSI Polska w ramach podpisanego porozumienia. Dzięki tej współpracy wszystkie miejsca czasowego pobytu uchodźców stworzone na terenie powiatu węgrowskiego zostały wyposażone w niezbędny sprzęt AGD. Stowarzyszenie AVSI Polska finansuje także naukę języka polskiego.

Spotkanie poprowadzone przez Marka Soszyńskiego - Wiceprezesa Stowarzyszenia AVSI Polska podsumowało bieżącą współpracę z samorządami. Wiceprezes zaprezentował również dobre praktyki ze współpracy z innymi samorządami w Polsce. Na spotkaniu dyskutowano także nad kierunkiem przyszłych działań. Jedną z proponowanych inicjatyw ze strony AVSI jest przeprowadzenie diagnozy wśród uchodźców pod kątem kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie odpowiednich szkoleń, dzięki którym lepiej odnajdą się w rzeczywistości lokalnego rynku pracy.

Zwrócono także uwagę na konieczność stworzenia miejsc do długoterminowego pobytu osób chcących związać swoją przyszłość z powiatem węgrowskim. Samorząd Powiatu Węgrowskiego wystąpił z propozycją przebudowania i dostosowania budynku internatu zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Sekretarz Łochowa Angelika Pasek-Gilarska, Dyrektor ZSP w Sadownem Sławomir Ryszawa, Dyrektor ZSP w Węgrowie Jacek Nowotniak, Dyrektor PCPR Sylwia Domżała-Kurtiak, Wicedyrektor ZSP Joanna Gołębiewska-Kokoszka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie Hubert Kowalewski. Z uczestnikami zdalnie łączył się Prezes Zarządu AVSI Polska Donato Di Gilio.

 

Miasto Węgrów od pierwszych dni wojny aktywnie włącza się w pomoc Ukrainie. Wychodząc naprzeciw wielu potrzebom wraz z Fundacją AVSI Polska (która pokrywa wynagrodzenia lektora) zorganizowało otwarty kurs języka polskiego. Program ma na celu likwidację bariery językowej – dla osób przybywających z Ukrainy znajomość języka polskiego jest kluczowa, aby móc się porozumiewać, uczyć lub pracować w Polsce.

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu (czwartki i soboty) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie, w których udział bierze ok. 25 osób.

 

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 10-07-2022


Termin wydarzenia: 09-07-2022

Termin wydarzenia: 02-07-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.