Otwarcie hali sportowej w Liwie

4 listopada 2022 roku przy Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Liwie odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie hali sportowej. Inwestycja, która powstała w niespełna półtora roku kosztowała 3,9 mln złotych, w tym 1 mln zł to dotacja z rządowego funduszu Polski Ład. Kwota dofinansowania przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu SPORTOWA POLSKA wyniosła 1 206 500 zł. W wydarzeniu wzięła udział Starosta Węgrowski Ewa Besztak.

- Marzenia o dużej, nowoczesnej sali gimnastycznej towarzyszyły kilku pokoleniom uczniów, rodziców i nauczycieli liwskiej szkoły. Warto marzyć, bo marzenia się spełniają – powiedziała Ewa Wójcik, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Liwie podczas uroczystego otwarcia nowego obiektu.

W uroczystości, oprócz społeczności szkolnej, wzięło udział wielu gości, m.in.: wiceminister sportu i turystyki Arkadiusz Czartoryski, senator Maria Koc, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, kierownik siedleckiej delegatury MUW Anna Kaszuba, starosta węgrowski Ewa Besztak, wójt gminy Liw Bogusław Szymański, przewodniczący rady gminy Liw Mieczysław Jaszczur wraz z radnymi, Sekretarz Gminy Liw Katarzyna Żelazowska, Skarbnik Gminy Liw Katarzyna Kosiorek, pracowników oświaty na czele z Kierownikiem Referatu Oświaty Katarzyną Chlebny, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liwie z siedzibą w Węgrowie Danuta Dejneka, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie Beata Gashi, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie Anna Wieczorek, Dyrektor Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Mariola Jarmulińska, Dyrektor Biblioteki Gminnej w Liwie Monika Jaczewska, Prezes Gminnej Spółdzielni w Węgrowie Waldemar Siennicki, Dyrektorzy Szkół i przedszkoli z terenu gminy Liw, Prezes Ochotniczej straży pożarnej w Liwie Piotr Domański, Kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie Piotr Szczepanik, Prezes Stowarzyszenia „LIWIANKA” Dorota Rogalska oraz dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Eliza Czapska.

Podczas uroczystości minister Arkadiusz Czartoryski przekazał symboliczny czek na ręce wójta Bogusława Szymańskiego i dyrektor szkoły Ewy Wójcik. Wójt Bogusław Szymański stwierdził, że budowa sali to pierwszy etap inwestycji. W drugim etapie gmina zamierza wybudować nowy pawilon szkolny wraz z kuchnią i stołówką.

Wstęgę symbolizującą otwarcie sali przecięli: Arkadiusz Czartoryski, Maria Koc, Sylwester Dąbrowski, Ewa Besztak, Anna Kaszuba, Bogusław Szymański, Mieczysław Jaszczur, Adam Przybysz, Elżbieta Szczepanik (przewodnicząca Rady Rodziców), Maria Sujak (przewodnicząca samorządu szkolnego) oraz dyrektor Ewa Wójcik. Obiekt poświęcił proboszcz liwskiej parafii ks. kan. Henryk Sączek.

Zakończeniem uroczystości były artystyczne i sportowe prezentacje uczniów.

 

Następnie miała miejsce wizytacja dawnego budynku gimnazjum Gminy Liw, w którym trwają prace remontowo-budowalne związane ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie.

Teren budowy wizytowali Wiceminister Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski, Senator Maria Koc, Starosta Ewa Besztak w towarzystwie Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Hanny Kasperowicz oraz Inspektora Nadzoru Kamila Ojdany.

W skład zadania wchodzić będą m.in roboty termomodernizacyjne budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Pozostałe roboty związane będą ze zmiana sposobu użytkowania obiektu, w tym przebudową szybu windy wraz z montażem nowego dźwigu windy.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: od 10-12-2022 do 11-12-2022

Termin wydarzenia: 22-11-2022

Termin wydarzenia: 20-11-2022

© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.