Podpisanie przez OSP umów z WFOŚiGW

10 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pani Kamila Mokrzycka podpisała umowy z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów węgrowskiego.

W dniu 14 listopada na terenie Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie odbył się uroczysty apel, podczas którego przekazano promesy Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu powiatu węgrowskiego.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają dotacje na zakup nowego sprzętu i wyposażenia w tym agregatów prądotwórczych dużej mocy, wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, dofinansowanie termomodernizacji, montaż instalacji fotowoltaicznych.

Łącznie do Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu węgrowskiego trafi 365 tysięcy złotych.

 

Łącznie 227 463,94 zł trafi do dwunastu jednostek na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Środki trafią do OSP Grębków, OSP Jartypory, OSP w Krypach, OSP Leśnogóra, OSP Łochów, OSP KSRG Łochów ul. Fabryczna, OSP Ruchna, OSP Stara Sucha, OSP Węgrów, OSP Wierzbno, OSP Zalesie i OSP Żeleźniki.

Do czterech jednostek OSP trafi łącznie 55 700 zł na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wsparcie otrzymają jednostki OSP Gałki, OSP Grygrów, OSP KSRG Liw i OSP Polków Sagały.
Fundusz przyznał również trzy dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. OSP Leśnogóra otrzymała na ten cel ponad 29 160 zł, do OSP w Lasach trafi ponad 26 200 zł, z kolei Gmina Łochów otrzyma 26 600 zł na realizację inwestycji na budynku OSP KSRG Łochów ul. Fabryczna.

 

 

Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie blisko 20 mln zł na programy skierowane do służb ratowniczych, w tym w szczególności do Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2019 r. OSP z Mazowsza otrzymały w formie dotacji 90 mln zł i 3,5 mln zł w formie niskooprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.

 

W spotkaniu wzięli udział również:
- Pani Maria Koc Senator RP,

- Pan Maciej Górski Poseł na Sejm RP,

- Pan Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki

- Pani Ewa Besztak Starosta Węgrowski

- Pan Marek Renik Wicestarosta Węgrowski

- mł. bryg. Mateusz Bieniak Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie

oraz przedstawiciele samorządów.

 

Zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych podkreślali znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenach swoich powiatów. Wyrazili przekonanie, że przekazane środki finansowe pozwolą na rozwój i doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Źródło: WFOSiGW w Warszawie

 

W dniu 14 listopada na terenie Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie odbył się uroczysty apel, podczas którego przekazano promesy Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu powiatu węgrowskiego.

Promesy zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego, który będzie wykorzystywany w procesie szkolenia.

Wydarzenie rozpoczęło się złożeniem meldunku st. bryg. Tomaszowi Cybul Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W dalszej kolejności wprowadzono poczet sztandarowy Komendy, podniesiono flagę na maszt i odegrany został hymn państwowy. Zebranych gości przywitał mł. bryg. Mateusz Bieniak Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie.

Głównym punktem uroczystej zbiórki było wręczenie 16 promes przedstawicielom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Promesy otrzymały następujące drużyny działające przy jednostkach OSP:

Baczki,

Budziska,

Gałki,

Grygrów,

Gwizdały,

Jartypory,

Laski,

Liw,

Ostrówek,

Polków Sagały,

Sadowne,

Sokółka,

Sucha,

Szynkarzyzna,

Wyszków,

Zalesie.

 

 

W uroczystości udział wzięli, m.in.: pani Maria Koc senator RP, pan Maciej Górski poseł na sejm RP, pan Daniel Milewski poseł na sejm RP, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu.

Zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych podkreślali znaczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla dalszego rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkowie tych drużyn stanowią zaplecze kadrowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których funkcjonują. Wyrazili przekonanie, że przekazane środki finansowe pozwolą na rozwój i doposażenie MDP.

Za wręczone promesy podziękował druh - Jakub Polkowski członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Polkowie Sagałach.

 

 

 

Opracowanie: st. bryg. Dariusz Maciąg

Zdjęcia: asp. Jarosław Domański

 

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: od 10-12-2022 do 11-12-2022

Termin wydarzenia: 22-11-2022

Termin wydarzenia: 20-11-2022

© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.