Strażak Roku 2021 Powiatu Węgrowskiego

Zgodnie z uchwała nr 167/64/2016 z dnia 05.04.2016r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego, corocznie począwszy od 2016 roku przeprowadzany jest konkurs „Strażak Roku Powiatu Węgrowskiego”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej oraz zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu węgrowskiego.

Celem konkursu jest: wspieranie i promowanie aktywności strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa oraz działalności społecznej i kulturalnej; promowanie działalności służb ratowniczych; poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i docenienie ofiarności strażaków; przedstawienie, spopularyzowanie i nagrodzenie strażaków wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.

Również w roku bieżącym w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu. Kapituła w składzie: Ewa Besztak- Starosta Węgrowski, Przewodnicząca kapituły; Marek Renik- Wicestarosta Węgrowski; Mateusz Bieniak- Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie Paweł Łabaj- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Węgrowie i Włodzimierz Cichocki- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

- z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w kategorii strażak zawodowy - tytuł „Strażaka Roku 2021 Powiatu Węgrowskiego” i nagrodę - Michałowi Żebrowskiemu oraz wyróżnienia: Tomaszowi Wasążnikowi oraz Piotrowi Fedorczykowi.

Nagrody i dyplomy w kategorii strażak zawodowy wręczone zostały na uroczystości święta strażaka w dniu 13 czerwca.

 

- w kategorii strażak ochotnik- tytuł „Strażak Roku 2021 Powiatu Węgrowskiego” i nagrodę dla Dh-a Macieja Postka z OSP Łochów oraz wyróżnienia: Dh-owi Adamowi Szymanikowi z OSP Sadowne oraz Dh-owi Rafałowi Kadzieli z OSP Węgrów.

Nagrody i dyplomy w kategorii strażak ochotnik wręczone zostały na Sesji Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 23 czerwca.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 21-08-2022

Termin wydarzenia: 20-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.