Uroczyste otwarcie przebudowanych dróg

19 lipca w Barchowie (gm. Łochów) odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej  nr 4201W Pogorzelec – Barchów. Realizacja inwestycji została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

25 lipca, w miejscowości Zuzułka odbyło się uroczyste otwarcie trzech zakończonych inwestycji przebudowy drogi w miejscowościach: Zuzułka, Pieńki oraz Żeleźniki w Gminie Miedzna.

 

W wydarzeniu udział wzięli:  Senator RP - Maria Koc, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach  - Anna Kaszuba, Starosta Węgrowski-  Ewa Besztak, Przewodniczący Rady Powiatu - Leszek Redosz, Burmistrz Łochowa - Robert Gołaszewski, Wiceburmistrz Łochowa - Małgorzata Łotarska, Przewodniczący Rady Miejskiej Łochowa - Sławomir Ryszawa, Członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, Radni Rady Powiatu i Radni Miejscy Łochowa, z-ca dyr. ZDP w Węgrowie - Michał Włodarek, przedstawiciel Wykonawcy fimy Strabag - Przemysław Makulec, Inspektor nadzoru - Mariusz Bukowski, Dyrektor PGE Dystrybucja Rejonu Energetycznego Wyszków - Jerzy Kosiorek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów - Bogusław Piątek, mieszkańcy Barchowa na czele z sołtysem i Radnym Gminy - Zbigniewem Jarcem oraz zaproszeni goście.

Po oficjalnych wystąpieniach przecięcia wstęgi dokonali: Senator RP Maria Koc, kierownik Delegatury MUW w Siedlach Anna Kaszuba, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, sołtys wsi Barchów i Radny Łochowa Pan Zbigniew Jarzec i przedstawiciel miszkańców.

Następnie przebudowaną drogę poświęcił ks. kanonik dr Roman Szmurło - Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 6 064 973,48 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 156 554,72 zł,

- środki Powiatu Węgrowskiego – 954 209,39 zł,

środki Gminy Łochów – 954 209,37 zł.

Zakres inwestycji obejmował m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 6,0 m o długości 2 128,06 mb, wykonanie jednostronnych ciągów pieszych wyniesionych względem nawierzchni jezdni (kostka betonowa grub. 6 i 8cm) szerokości zmiennej od 2,00 m do 4,50 m; przebudowę istniejącego ciągu pieszego w obrębie dojścia do stacji PKP km 2+078,00 - 2+128,06; wykonanie jednostronnych poboczy z kruszywa łamanego szer. 1,0 m oraz pobocza utwardzonego; wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm; wykonanie miejsc postojowych wzdłuż DP, w obrębie świetlicy wiejskiej; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w  tym hybrydowego znaku aktywnego D-6 w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych P-10; budowę kanału technologicznego na odcinku 2 128,06 mb; wykonanie odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji deszczowej z systemem drenarskim na odcinku 2 128,06 mb i przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej.

 

W wydarzeniu w Gminie Miedzna wzięli udział: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm Maciej Górski, kierownik MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, Wicestarosta Węgrowski Marek Renik, Wójt Gminy Miedzna Tadeusz Okulus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Onaszkiewicz, właściel firmy Wikrusz Adam Witkowski, prezes ZMWiKW Sławomir Wrzosek oraz mieszkańcy gminy.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia
Termin wydarzenia: 24-09-2022

Termin wydarzenia: 18-09-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.