Węgrów - Liderem Rankingu Gmin 2021 Województwa Mazowieckiego

Węgrów został Liderem Rankingu Gmin 2021 Województwa Mazowieckiego w kategorii Liderzy powiatów.

Organizatorem rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Ideą rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju, mającego bezpośrednie przełożenie na jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców.

Analizowany jest poziom rozwoju gmin w wymiarze gospodarczym, społecznym, z poszanowaniem środowiska i przestrzeni. Celem rankingu jest ocena – na podstawie danych pozyskanych przez system statystyki publicznej oraz ze źródeł zewnętrznych – potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa mazowieckiego w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej.

W ramach rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Narzędziem oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony na podstawie 16 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej.

 

Źródło: UM Węgrów

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 21-08-2022

Termin wydarzenia: 20-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.