Węgrów Liderem Transformacji Energetycznej 2022

Burmistrz Węgrowa Pan Paweł Marchela podczas uroczystej Gali w czasie World Urban Forum w Katowicach w dniu 28.06.2022 r. odebrał nagrodę Lidera Transformacji Energetycznej 2022, które otrzymało Miasto Węgrów.

Nagroda Lidera Transformacji Energetycznej została przyznana Miastu Węgrów za termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem”, Urzędzie Miejskim, Domu Dziennego Pobytu i Urzędzie stanu Cywilnego.

Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej była promocja innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych projektów mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Do konkursu można było zgłaszać wyroby, inwestycje, usługi, produkty finansowe i ubezpieczeniowe, technologie i inne innowacyjne rozwiązania, które mogą być skalowalne i mogą przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej miast i regionów.

Konkurs rozpatrywany był w następujących kategoriach:

-Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej,

-Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;

-Energetyka, elektrotechnika;

-Technologie, informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, startupy;

-Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;

-Mechanika, maszyny i urządzenia;

-Transport, komunikacja;

-Usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno – gospodarczym.

Konkurs zorganizowany był w ramach kontynuacji Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W skład kapituły konkursu wchodziły m. in.: PSEW, KAPE, NFOŚiGW, NCBR, BOŚ, Budimex, EDPR.

Miasto Węgrów otrzymało także certyfikat potwierdzający zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez udział w programie „Plan działań dla Miast Modelowa Lokalność”. Organizatorami programu było Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Word Urban Forum, Krajowa Polityka Miejska. Ten prestiżowy certyfikat został wręczony Burmistrzowi Węgrowa Panu Pawłowi Marcheli.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 21-08-2022

Termin wydarzenia: 20-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.