Węgrów na 7. miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego

W tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego – 2022 r. Miasto Węgrów zajęło 7. miejsce w Polsce w kategorii gminy miejskie.

Ranking opracowywany przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka powstał w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 15 wskaźników GUS.

Ranking uwzględniał wszystkie polskie miasta i gminy. Materiałem źródłowym były dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlały w sposób wiarygodny i przekrojowy rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazywały liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Partnerem Rankingu była Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Kategoria: gminy miejskie

1. Karpacz

2. Złotów

3. Krynica Morska

4. Wysokie Mazowieckie

5. Ustka

6. Limanowa

7. Węgrów

8. Sucha Beskidzka

9. Mielec

10. Łeba

 

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy:

Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita;
Wydatki na transport i łączność per capita;
Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie;
Odsetek wydatków na transport i łączność;
Odsetek dochodów własnych w budżecie;
Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców;
Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
Odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej;
Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej;
Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

 

Więcej informacji o rankingu na stronie: https://terazpolska.pl/pl/a/Najlepsze-gminy-w-Polsce-wyniki-rankingu-2022

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: od 10-12-2022 do 11-12-2022

Termin wydarzenia: 22-11-2022

Termin wydarzenia: 20-11-2022

© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.