Węgrów wysoko w rankingu „Wspólnoty”

W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2019-2021, opracowywanym przez „Wspólnotę” – pismo samorządu terytorialnego, Węgrów zajął 28 miejsce w Polsce na 267 miast w kategorii miast powiatowych i IV miejsce w województwie mazowieckim.

Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca naszego miasta w latach 2019-2021 wyniosły 1222 zł.

Metoda rankingu była identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (tj. 2019–2021). O miejscu w rankingu decydowała średnia wydatków inwestycyjnych w minionych trzech latach w przeliczeniu na mieszkańca. Dla porównania: w latach 2018-2020 pod względem wydatków inwestycyjnych na osobę Węgrów zajmował 35 miejsce, a w latach 2017-2019 - 55 miejsce.

Ranking: Inwestycje samorządowe 2019–2021 jest dostępny pod adresem: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-inwestycje-samorzadowe-2019-2021

 

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: od 10-12-2022 do 11-12-2022

Termin wydarzenia: 22-11-2022

Termin wydarzenia: 20-11-2022

© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.