Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Węgrowa

Podczas sesji w dniu 27.06.2022r. Rada Miejska Węgrowa, podejmując stosowne uchwały udzieliła Burmistrzowi Miasta Węgrowa Panu Pawłowi Marcheli wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Burmistrz Węgrowa przedstawił Raport o stanie Miasta Węgrowa za 2021r., który został przyjęty przez Radnych.

Przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Siedlcach została wydana pozytywna opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Węgrowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Węgrowa po opinii RIO wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Węgrowa za 2021 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Węgrowa Pani Beata Gashi pogratulowała Burmistrzowi wręczając bukiet kwiatów. Gratulacje złożyła także Skarbnikowi Miasta Pani Agnieszce Kądziela - Biernat za uzyskanie tytułu „Skarbnika Samorządu 2022 r.” w kategorii Gmina Miejska do 25 tys. mieszkańców.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 21-08-2022

Termin wydarzenia: 20-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.